大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年7月15日(星期日)
地點:沙田十一場日馬草地賽事
總共 11 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場 第 11 場
第 1 場 開跑時間  12:30
馬號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 3.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.2
2 19.1 21.8 23 23 23 23.8 23.8 23.9 24.1 24.1 24.3 23.7
3 2.5 3 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2
4 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2
5 7 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6 5.4
6 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9
7 2.1 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 3.2
8 2.9 3 3.1 3.1 3.1 3 3 3 3 3 3 3.2
9 5.3 6.6 6.5 6.5 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 5.8
10 10.3 9.2

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383