大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年1月21日(星期日)
地點:沙田十場日馬草地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 9 場 開跑時間  17:10
12:54 1-2QPL  47k
13:04 1-2QPL  55k
14:14 1-2Q  48k
14:14 1-10QPL  42k
14:14 1-2QPL  89k
15:14 1-2Q  62k
15:14 1-10QPL  58k
15:14 1-2QPL  112k
16:34 1-2Q  78k
16:34 1-10QPL  77k
16:34 1-2QPL  143k
16:34 1-3QPL  53k
16:49 1-2Q  83k
16:49 1-10QPL  82k
16:49 1-2QPL  151k
16:49 1-3QPL  56k
16:49 2-10QPL  43k
17:29 1-2Q  89k
17:29 1-10QPL  94k
17:29 1-2QPL  173k
17:29 1-3QPL  66k
17:29 2-10QPL  50k
17:49 1-2Q  94k
17:49 1-10QPL  100k
17:49 1-2QPL  172k
17:49 1-3QPL  70k
17:49 2-10QPL  54k
18:19 1-2Q  106k
18:19 1-10QPL  109k
18:19 1-2QPL  187k
18:19 1-3QPL  75k
18:19 2-10QPL  59k
18:19 2-3QPL  40k
18:49 1-10Q  42k
18:49 1-2Q  115k
18:49 1-10QPL  118k
18:49 1-2QPL  202k
18:49 1-3QPL  83k
18:49 1-5QPL  41k
18:49 2-10QPL  64k
18:49 2-3QPL  44k
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2018年1月20日 18:51

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383