大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2019年3月24日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 7 場 開跑時間  16:10
16:24 1-3Q  50k
16:24 1-3QPL  124k
16:24 2-3QPL  43k
16:24 3W  96k
16:34 1-3Q  53k
16:34 1-2QPL  41k
16:34 1-3QPL  131k
16:34 2-3QPL  44k
16:34 3W  102k
17:24 1-3Q  65k
17:24 1-2QPL  52k
17:24 1-3QPL  157k
17:24 2-3QPL  55k
17:24 3-6QPL  40k
17:24 3-7QPL  40k
17:24 3-9QPL  40k
17:24 3W  113k
18:34 1-3Q  85k
18:34 1-2QPL  67k
18:34 1-3QPL  185k
18:34 2-3QPL  67k
18:34 3-6QPL  51k
18:34 3-7QPL  49k
18:34 3-9QPL  60k
18:34 1W  53k
18:34 2W  43k
18:34 3W  132k
18:44 1-3Q  88k
18:44 1-2QPL  69k
18:44 1-3QPL  190k
18:44 2-3QPL  69k
18:44 3-6QPL  52k
18:44 3-7QPL  51k
18:44 3-9QPL  62k
18:44 1W  54k
18:44 2W  44k
18:44 3W  135k
19:09 1-3Q  90k
19:09 1-2QPL  74k
19:09 1-3QPL  202k
19:09 1-9QPL  43k
19:09 2-3QPL  74k
19:09 2-7QPL  41k
19:09 3-6QPL  55k
19:09 3-7QPL  54k
19:09 3-9QPL  66k
19:09 1W  55k
19:09 2W  46k
19:09 3W  135k
20:04 1-3Q  105k
20:04 1-2QPL  87k
20:04 1-3QPL  226k
20:04 1-7QPL  43k
20:04 1-9QPL  48k
20:04 2-3QPL  82k
20:04 2-7QPL  46k
20:04 3-6QPL  61k
20:04 3-7QPL  61k
20:04 3-9QPL  75k
20:04 1W  68k
20:04 2W  52k
20:04 3W  147k
20:14 1-3Q  107k
20:14 1-2QPL  88k
20:14 1-3QPL  231k
20:14 1-7QPL  44k
20:14 1-9QPL  50k
20:14 2-3QPL  82k
20:14 2-7QPL  46k
20:14 3-6QPL  61k
20:14 3-7QPL  63k
20:14 3-9QPL  77k
20:14 1W  70k
20:14 2W  53k
20:14 3W  149k
20:54 1-3Q  111k
20:54 1-2QPL  95k
20:54 1-3QPL  248k
20:54 1-6QPL  41k
20:54 1-7QPL  49k
20:54 1-9QPL  54k
20:54 2-3QPL  91k
20:54 2-4QPL  40k
20:54 2-7QPL  51k
20:54 3-6QPL  66k
20:54 3-7QPL  67k
20:54 3-9QPL  81k
20:54 1W  86k
20:54 2W  57k
20:54 3W  164k
21:19 1-3Q  115k
21:19 1-2QPL  99k
21:19 1-3QPL  257k
21:19 1-6QPL  43k
21:19 1-7QPL  51k
21:19 1-9QPL  55k
21:19 2-3QPL  94k
21:19 2-4QPL  42k
21:19 2-7QPL  52k
21:19 3-4QPL  41k
21:19 3-5QPL  41k
21:19 3-6QPL  70k
21:19 3-7QPL  70k
21:19 3-9QPL  82k
21:19 1W  91k
21:19 2W  59k
21:19 3W  170k
                                      
                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2019年3月23日 21:21

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2019 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383