大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2019年3月24日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 6 場 開跑時間  15:40
13:59 9-12QPL  42k
13:59 9-12QPL  42k
14:59 9-12QPL  61k
15:24 9-12QPL  66k
15:34 9-12QPL  69k
15:44 9-12QPL  72k
15:44 12W  40k
15:59 5-9QPL  42k
15:59 5-9QPL  42k
15:59 9-12QPL  77k
15:59 9-12QPL  77k
15:59 12W  42k
16:14 5-9QPL  44k
16:14 9-12QPL  82k
16:14 12W  44k
16:24 5-12QPL  41k
16:24 5-9QPL  45k
16:24 9-12QPL  85k
16:24 12W  44k
16:49 5-12QPL  45k
16:49 5-9QPL  49k
16:49 9-12QPL  95k
16:59 5-12QPL  47k
16:59 5-9QPL  51k
16:59 9-12QPL  97k
16:59 12W  48k
16:59 9W  41k
18:04 9-12Q  40k
18:04 1-12QPL  49k
18:04 1-9QPL  48k
18:04 3-9QPL  40k
18:04 5-12QPL  57k
18:04 5-9QPL  61k
18:04 9-12QPL  117k
18:04 12W  55k
18:04 9W  52k
19:04 9-12Q  46k
19:04 1-12QPL  58k
19:04 1-9QPL  58k
19:04 3-9QPL  46k
19:04 5-12QPL  69k
19:04 5-9QPL  70k
19:04 7-9QPL  40k
19:04 9-12QPL  135k
19:04 12W  63k
19:04 9W  60k
19:29 9-12Q  48k
19:29 1-12QPL  61k
19:29 1-5QPL  41k
19:29 1-9QPL  61k
19:29 3-9QPL  49k
19:29 5-12QPL  71k
19:29 5-9QPL  72k
19:29 7-9QPL  42k
19:29 9-12QPL  143k
19:29 12W  66k
19:29 9W  65k
20:04 9-12Q  52k
20:04 1-12QPL  64k
20:04 1-5QPL  44k
20:04 1-9QPL  65k
20:04 3-9QPL  52k
20:04 5-12QPL  76k
20:04 5-9QPL  77k
20:04 7-9QPL  44k
20:04 9-12QPL  152k
20:04 1W  41k
20:04 12W  68k
20:04 9W  68k
21:19 9-12Q  58k
21:19 1-12QPL  76k
21:19 1-5QPL  51k
21:19 1-9QPL  71k
21:19 3-5QPL  43k
21:19 3-9QPL  59k
21:19 5-12QPL  89k
21:19 5-9QPL  93k
21:19 7-12QPL  43k
21:19 7-9QPL  49k
21:19 9-12QPL  168k
21:19 1W  48k
21:19 12W  74k
21:19 5W  47k
21:19 7W  44k
21:19 9W  77k
21:39 9-12Q  60k
21:39 1-12QPL  79k
21:39 1-5QPL  53k
21:39 1-7QPL  40k
21:39 1-9QPL  73k
21:39 3-12QPL  40k
21:39 3-5QPL  45k
21:39 3-9QPL  60k
21:39 5-12QPL  91k
21:39 5-7QPL  40k
21:39 5-9QPL  93k
21:39 7-12QPL  45k
21:39 7-9QPL  50k
21:39 9-12QPL  173k
21:39 1W  54k
21:39 12W  75k
21:39 5W  49k
21:39 7W  45k
21:39 9W  78k
                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2019年3月23日 21:41

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2019 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383