大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2019年3月24日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 3 場 開跑時間  13:45
17:34 3-4Q  56k
17:34 3-11QPL  53k
17:34 3-4QPL  204k
17:34 3-5QPL  44k
17:34 3-7QPL  102k
17:34 3-8QPL  52k
17:34 3-9QPL  85k
17:34 4-11QPL  40k
17:34 4-7QPL  75k
17:34 4-9QPL  99k
17:34 7-9QPL  51k
17:34 3W  89k
17:34 4W  68k
17:34 7W  56k
17:34 9W  43k
                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2019年3月23日 18:06

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2019 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383