大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年1月21日(星期日)
地點:沙田十場日馬草地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 10 場 開跑時間  17:45
14:19 3-4QPL  52k
14:29 3-4QPL  56k
15:09 3-4QPL  63k
15:54 3-4QPL  76k
15:54 4W  40k
16:19 3-4Q  45k
16:19 3-4QPL  86k
16:19 4W  43k
16:44 3-4Q  47k
16:44 3-4QPL  93k
16:44 4W  48k
17:34 3-4Q  56k
17:34 3-4QPL  110k
17:34 4-8QPL  42k
17:54 3-4Q  59k
17:54 3-4QPL  116k
17:54 4-8QPL  44k
18:14 3-4Q  60k
18:14 3-4QPL  124k
18:14 4-8QPL  47k
18:24 3-4Q  62k
18:24 3-4QPL  127k
18:24 4-8QPL  48k
18:24 4-9QPL  40k
18:49 3-4Q  66k
18:49 3-4QPL  135k
18:49 4-8QPL  51k
18:49 4-9QPL  44k
19:04 3-4Q  72k
19:04 3-4QPL  131k
19:04 4-8QPL  54k
19:04 4-9QPL  45k
                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2018年1月20日 19:07

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383