大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年4月21日(星期六)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 9 口
頭關 (第 9 場) 開跑時間  17:10
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 2.3 2.5 2.5 2.5 4
2 3.9 4.6 4.6 4.6 5.7
3 3.3 3.2 3.2 3.2 4.3
4 3.9 4.4 4.4 4.4 4.9
5 50.3 50.4 50.4 50.4 43.5
6 1.2 1.3 1.3 1.3 1.7
7 2 2.1 2.1 2.1 1.8
8 1.6 1.9 1.9 1.9 2
9 4.6 5.1 5.1 5.1 3.7
10 21.3 19 19 19 19.6
11 2.6 2.4 2.4 2.4 4
12 2.9 3.3 3.3 3.3 4.8
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  4.66M 3.54M 3.54M 3.54M 0.13M
次關 (第 10 場) 開跑時間  17:45
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 4.8 5.3 5.3 5.3 7.5
2 4.7 4.9 4.9 4.9 6.3
3 3.9 4.4 4.4 4.4 3.7
4 10.1 10.8 10.8 10.8 9.8
5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.7
6 12.1 13.2 13.2 13.2 11.3
7 1 1.1 1.1 1.1 1.4
8 1.4 1.5 1.5 1.5 1.8
9 31.1 26.7 26.7 26.7 26.1
10 3 3.1 3.1 3.1 3.2
11 5.1 5.4 5.4 5.4 5.9
12 16.1 17 17 17 15.9
13 4.4 4.1 4.1 4.1 3.9
14 1 1.1 1.1 1.1 1.5
  4.66M 3.54M 3.54M 3.54M 0.13M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2018年4月22日 20:44
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383