大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年4月21日(星期六)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 8 口
頭關 (第 8 場) 開跑時間  16:35
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 3.9 4.6 4.6 4.6 4.7
2 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6
3 11.7 10.7 10.7 10.7 12.8
4 19.7 20.5 20.5 20.5 19.8
5 8 7.3 7.3 7.3 8.9
6 6.4 5.7 5.7 5.7 5
7 2.4 2.9 2.9 2.9 4.1
8 1.8 2.2 2.2 2.2 2.5
9 8.4 9.6 9.6 9.6 10
10 10.1 9.5 9.5 9.5 8.8
11 3.2 3.9 3.9 3.9 3
12 4.9 4.4 4.4 4.4 3.4
13 16.7 15.7 15.7 15.7 13.5
14 1.4 1.6 1.6 1.6 2
  2.67M 1.89M 1.89M 1.89M 0.08M
次關 (第 9 場) 開跑時間  17:10
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 3 3.3 3.3 3.3 4.4
2 6 7.3 7.3 7.3 6.4
3 4.8 5.7 5.7 5.7 6.1
4 4.4 4.8 4.8 4.8 6.3
5 44.8 41.6 41.6 41.6 34.9
6 1.6 1.6 1.6 1.6 2
7 2.7 2.9 2.9 2.9 1.9
8 1.5 1.6 1.6 1.6 2.2
9 4.8 5.6 5.6 5.6 5.3
10 20.1 18.4 18.4 18.4 20.8
11 2.8 3.1 3.1 3.1 4.9
12 3.5 3.9 3.9 3.9 4.9
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  2.67M 1.89M 1.89M 1.89M 0.08M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2018年4月22日 18:23
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383